Privacy Voorwaarden

In deze policy wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Huldeaandehorizon.nl zowel online als offline verzamelt en hoe wij deze gegevens gebruiken. Lees dit zorgvuldig door.

Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u onze website gebruikt. Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om het gebruik van onze website middels statistieken te monitoren.

Indien u deelneemt aan Hulde aan de Horizon wordt u gevraagd persoonsgegevens achter te laten middels het deelnameformulier. Hierdoor is Huldeaandehorizon.nl een verantwoordelijke (d.w.z. een persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die Huldeaandehorizon.nl over u verzamelt en ontvangt wanneer u van onze diensten gebruik maakt. Huldeaandehorizon.nl is gebonden aan en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Cookies

Net als vele andere online bedrijven gebruiken wij cookies (kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door onze website) en tracking tools. Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

 1. Rechtstreeks van u
  Bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan Het Project.
 2. Door uw gebruik van onze websites en apps
  U kunt onze website bekijken en gebruiken via een computer, telefoon, tablet of ander toestel. Wij maken op onze website gebruik van tracking tools zoals browsercookies en webbakens om gegevens over uw gebruik te verzamelen.

2. Gegevens die wij over u kunnen bewaren

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze policy beschreven doeleinden:

 1. Uw contactgegevens
  Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mail) wanneer u deelneemt aan ons project.
 2. Door u online geplaatste gegevens
  Wij bewaren bijvoorbeeld gegevens die u op onze website of op een externe social media site hebt geplaatst waartoe wij toegang hebben. Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, 'taggen' en/of opnieuw publiceren op een manier die u niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is). U begrijpt dat wij en anderen (waaronder onze Producenten) uw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren. Hiertoe behoren ook de gegevens die u op onze website of bij gebruik van apps of social media functies hebt geplaatst.

3. Gegevens over uw voorkeuren

Wij kunnen gegevens verzamelen over interesses en demografische categorieën die wij afleiden uit uw interactie met ons, om u een betere service te verlenen en om u te voorzien van meer gerichte informatie.

4. Gegevens over het gebruik van de website.

Wij kunnen wanneer u onze website bezoekt gegevens verzamelen over de door u gebruikte browser en uw IP-adres (dit is een nummer waarmee specifieke netwerkapparatuur op het internet wordt geïdentificeerd en dat uw apparaat nodig heeft om te communiceren met websites). Wij kunnen kijken vanaf welke site u bij ons terecht kwam, wat u wel en niet op onze site hebt gedaan en welke site u bezoekt wanneer u onze site hebt verlaten.

5. Wij kunnen uw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden gebruiken

 1. Om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning
 2. Om u berichten te sturen in verband met uw transactie en door u bezochte evenementen
  Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over uw deelname of het vervolg van ons project. Daarnaast kunnen we u éénmalig een e-mail sturen over de plaatsing of weigering tot plaatsing van uw ingestuurde foto.
 3. Om trends en interesses te signaleren
 4. Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites
  Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en onze websitebezoekers in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, reclame, producten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze bezoekers gebruik maken van onze website.

U hebt bepaalde keuzes over hoe we uw gegevens gebruiken

Indien u de toestemming die u aan ons hebt verstrekt voor een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens wilt intrekken of als u uw gegevens wenst in te zien of wenst te wijzigen schrijf ons of meld ons uw voorkeur op een van de in dit deel beschreven manieren.

U kunt zich niet alleen schriftelijk, maar ook op de volgende manieren afmelden:

 1. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingberichten
  Om e-mails of sms-berichten voor promotiedoeleinden niet langer te ontvangen volg de instructies in een ontvangen reclameboodschap. Zelfs wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, kunnen wij u benaderen met betrekking tot uw inzending en deelname aan Het Project.
 2. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven
  Om onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen pas de accountinstellingen aan of volg de instructies die in iedere nieuwsbrief van ons staan.
 3. Om trends en interesses te signaleren
 4. U kunt ons verzoeken inzicht te verlenen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen
 5. Ook kunt u ons verzoeken de gegevens aan te passen of te verwijderen

7.Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende derden

 1. Binnen de organisatie Merk Fryslân, waar Visit Friesland en Hulde aan de Horizon onderdeel van uitmaken. Wij kunnen al uw gegevens met deze organisatie en met alle betrokkenen binnen deze organisatie delen voor alle in deze policy genoemde doeleinden.
 2. Als wij denken dat dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om onszelf, onze Producent of derden te beschermen. Voor zover wettelijk is toegestaan kunnen wij op verzoek van een overheidsinstelling of een andere daartoe bevoegde instantie of organisatie ook gegevens delen om onze rechten te beschermen of af te dwingen of voor het opsporen en voorkomen van fraude en andere misdaden.

We maken gebruik van standaardveiligheidsmaatregelen.

Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. De door ons gebruikte standaardveiligheidsmaatregelen hangen af van de aard van de verzamelde gegevens. Bedenk wel dat het internet niet 100% veilig is. We kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze sites volledig veilig is. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet. Hiertoe behoort ook het niet delen van uw wachtwoorden.

Mocht u nog vragen of klachten hebben of een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren willen ontvangen, neem dan contact met ons op. Indien u vragen of klachten heeft over deze policy, over uw privacy of als u een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren wilt ontvangen, neem dan contact met ons op.

Om door u verstrekte gegevens te corrigeren, te wijzigen of bij te werken, of om een toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken, kunt u een mail sturen aan info@merkfryslan.nl.